Avslappning, mindfulness och mental träning

Avslappning

Avslappning handlar om att lära sig känna skillnaden mellan en spänd och en avspänd muskel för att sänka kroppens grundspänning till en behaglig och hälsosam nivå. Det är en enkel teknik men resultatet märks inte de första gångerna. Det kan ta några veckor innan en riktigt djup vila, både fysiskt och psykiskt, uppstår när vi slappnar av.

Mindfulness

Mindfulness översätts ofta med "medveten närvaro", att styra sin uppmärksamhet till nuet. Att vara uppmärksam med avsikt, i ögonblicket och utan att bedöma eller värdera det vi uppmärksammar. 

Mindfulness och avslappning är inte detsamma. Den största skillnaden är att vi med avslappning har ett uttalat mål och ett önskat resultat som vi vill uppnå medan mindfulness handlar mer om ett utforskande av här och nu utan att lägga någon värdering vid det vi upptäcker.

mindfulness

Tankens och bildens kraft

Genom att regelbundet använda avslappning kan vi må så mycket bättre och få mer energi. Då har vi också lagt grunden för mental träning och fått tillgång till verktyg för att i princip själva bestämma vilken livskvalitet vi vill ha.

Mental träning är en samling tekniker med vars hjälp vi kan identifiera, byta ut och få fler av tankar, känslor och beteenden som vi vill ha och som gör oss gott. Grunden för mental träning är avslappning. I ett avslappnat tillstånd är vi väldigt mottagliga för självpåverkan. 

Eftersom nervsystemet har svårt att skilja på upplevelsen av en verklig situation och en situation vi föreställer oss, kan vi med hjälp av visualisering mentalt förbereda kropp och sinne på ett lyckat resultat och ett bra genomförande av det vi önskar. 

Passar inom livets alla områden

Med mental träning – tankens och bildens kraft – kan vi utvecklas som personer och förbättra våra förutsättningar inom de flesta områden. 

  • lära sig att påverka yttre och inre stress
  • öka koncentrationen och förbättra minnet
  • ta tillvara på och utveckla förmågor och talanger
  • förbättra självkänslan
  • öka kreativiteten och intuitionen
  • påverka sina prestationer
  • påverka sitt mående och sin hälsa
  • bryta negativa vanor
  • styra sina tankar
  • ändra sina handlingsmönster

Exklusiva träningsprogram

I vårt koncept ingår olika program för mindfulness, avslappning och mental träning som Eva Johansson utvecklat och tagit fram exklusivt för oss. Klicka här för ett smakprov (3.9 mb).

Skräddarsytt

Tillsammans med Eva Johansson kan vi erbjuda skräddarsydda utbildningar och föreläsningar, om ni önskar så ordnar vi med utbildning som leder till att ni får egna certifierade stresshanterare i er verksamhet.

Mental träning - en pusselbit

Till vilken nivå ni än vill ta era medarbetare så har vi bitarna ni saknar.