Referenser

Nöjda vårdtagare ger nöjda anställda

  

Eva Sjöblom-Johansson, Demenssjuksköterska, Uppvidinge Kommun
"Både dag och nattpersonal upplever att gungstolen bidrar med en förbättrad livskvalité och ett ökat välbefinnande för de drabbade. Sex av sju personer har gungstolen som en omvårdnadåtgärd i BPSD-registret. Vid sömnproblem på natten används gungstolen för vila istället för att rastlöst vandra runt. Gungstolen är placerad i dagrummet och inbjuder till en skön vilostund utan att vara gungning.

Vi, användare, anhöriga, personal, är mycket nöjda med "vår gungstol" och kan inte tänka oss att vara utan den."

Läs hela utvärderingen här

  

Anna Nyström, ped. ansvarig - TBA klass Tyresö:
"Vår målgrupp för gungstolsterapin har varit elever med utvecklingsstörning och autism och grava funktionshinder. Vi har sett att de elever som behöver hjälp att varva ner har blivit lugnare och att dessa elever behåller lugnet en längre tid efter att de suttit i gungstolen. Vissa elever har trots låg utvecklingsnivå själva uttryckt att de vill gå dit genom att visa en bild på stolen. Vi tolkar det som att de känner någon typ av tillfredsställelse att sitta i gungstolen. Det som varit överraskande för oss är att när elever med låg motivation, låg aktivitetsgrad fick sitta i den en stund ökade deras aktivitetsnivå efter användandet."

  

Anna Hjulström, enhetschef - Horisontens dagliga verksamhet för cirka 20 personer med varierande funktionshinder:
"Fördelen med stolen är att de som använder den blir lugna och avslappnade många somnar till och med. Stolen används flera gånger om dagen och vi kan se att när de har använt den blir de lugna och kommer ner i ”varv” och de kan sitta i hela dagen. Jag tror att alla har nytta av stolen även personalen använder den om det finns tid över eller det har varit stressigt. Den är ett bra redskap för att på kort till finna ro och avkoppling."

  • Man 57 år med autismspektrumstörning. Han är väldigt motoriskt orolig och är aldrig stilla. Första gången han skulle prova stolen satt han på kanten och vi fick nästan hålla i honom för att han skulle sitta kvar. Efter en stunds gungande kröp han upp i stolen och lade sig ner. Han låg tiden ut. I dag går han direkt till stolen och lägger sig. Han blir oftast lugn efter ett par minuter. Lugnet kan hålla i sig långt efter att han lämnat stolen. 
  • Kvinna 47 år med microsefali, autismspektrumstörning och epilepsi. Hon är alltid stel och spänd i kroppen och har svårt att koppla av. När hon lägger sig i stolen slappnar hon av och kan till och med somna. 
  • Man 54 år med Downs syndrom. Han har svårt att vara stilla, går runt och pillar på allt som står framme. Men efter att ha använt stolen ett par gånger så går han dit så fort han kan. Fick han välja själv skulle han tillbringa hela dagarna där. 

  

Demens Forum, nr 3 - 2013

Klicka på länken och läs om vilka erfarenheter Trollflöjtens demensboende i Linköping har av Gungstolsterapin.