Support och service

Introduktion

Det är enkelt att använda vårt koncept och det är viktigt att alla känner sig motiverade och insatta i hur och framförallt varför det är värt att använda konceptet regelbundet. Vi kommer till er och utbildar er personal.

Personlig kontakt

Er personliga kontakt hos ErgoNova® finns med som ett stöd under hela avtalstiden. Har ni frågor eller behöver hjälp så finns vi tillgängliga och anpassar vår insats efter de behov som alltid varierar över tid. En löpande dialog är viktig och självklar för oss.

Fullserviceavtal

Eftersom utrustningen är avsedd att användas frekvent av vårdtagare, ställs det höga krav på både kvalitet och tillgänglig service. Våra produkter håller högsta kvalitet och det är väldigt sällan något går sönder. Skulle oturen vara framme står vi självklart för alla kostnader vid service och reparation och garanterar funktionen under hela avtalstiden. Det är tryggt och enkelt att anlita oss.

Support och service