RotoBed®Free

RotoBed®Free - vårdsängen med automatisk vridfunktion

bilder

  • Med en RotoBed®Free kan personer som har svårt att komma i och ur sängen själva klara i- och urstigning utan att behöva anstränga sig. Sängen körs upp med hjälp av en fjärrkontroll i stolsposition och roteras vinkelrätt ut mot rummet. Det tar mindre än en minut.

  • Detta underlättar såväl urstigning som en eventuell flytt till rullstol eller stålyft.

  • Fjärrkontrollen reglerar både vridfunktion samt sängens höjd samt rygg- och bendel.

  • Ett optimalt stöd fås av den femdelade liggytan.

  • En tyst och bekväm mekanism underlättar för brukaren.

  • Fjärrkontrollen är enkel och användarvänlig.

  • RotoBed®Free har deltagit i flera välfärdsteknologiska tester som visar att brukarens mobilitet och livskvalitet ökar samtidigt som arbetsbelastningen för personalen minskar, dessutom sparas både tid och pengar.

 

Referenser